11 kwietnia, 2022

Sesja Rady - 2022

LI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD LI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 11 kwietnia 2022 r., godz. 16:30 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie Proponowany porządek