LI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 11 kwietnia 2022 r., godz. 16:30 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.  Uchwała Nr LI/309/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

5.  Zamknięcie obrad.