LV Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LV sesji Rady Gminy Świeszyno
w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:00
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.  Uchwała nr LV/337/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 sierpnia 2022r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
2.  Uchwała nr LV/338/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 sierpnia 2022r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030.

5.  Zamknięcie obrad.