grudzień 2023

Sesja Rady - 2023

LXIX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD LXIX sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 09:15 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno Porządek obrad: