I Sesja Rada Gminy Świeszyno – IX Kadencja

PORZĄDEK OBRAD

I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 06 maja 2024 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
5.    Powołania komisji stałych i ustawowych rady gminy.

1)   Komisja budżetowa:
1.Wybór członków komisji. 
2. Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr I/3/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 06 maja 2024 r.  w sprawie powołania komisji budżetowej Rady Gminy Świeszyno;

2) Komisja oświaty i spraw społecznych:
1. Wybór członków komisji.
2. Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 06 maja 2024 r. 
w sprawie powołania komisji oświaty i spraw społecznych Rady Gminy Świeszyno;

3) Komisja rozwoju i infrastruktur:
1. Wybór członków komisji. 
2. Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji rozwoju i infrastruktury Rady Gminy Świeszyno;

4) Komisja rewizyjna:
1. Wybór członków komisji. 
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr I/6/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno.

5) Komisja skarg, wniosków i petycji:
1. Wybór członków komisji. 
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr I/7/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Świeszyno.

6.      Zakończenie obrad.