30 sierpnia, 2022

Sesja Rady - 2022

LV Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD LV sesji Rady Gminy Świeszynow dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:00w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie Proponowany porządek obrad: 1.