29 września, 2022

Sesja Rady - 2022

LVI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD LVI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 września 2022 r., godz. 10:00w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie Porządek obrad: 1.